Publicerad
02
jan
2020

CAN 2019

Vart tredje år genomför Ovanåkers kommun tillsammans med övriga kommuner i länet en drogvaneundersökning bland unga. Nu har resultatet från enkäten som genomfördes bland elever i åk 2 på gymnasiet vt. 2019 kommit.

Ett av resultaten från den senaste mätningen är att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska bland gymnasielever i Gävleborg.

Viktigt att uppmärksamma är att föräldrar spelar en viktig roll för ungdomars beteende. Elever som anger att deras föräldrar inte accepterar att de använder sig av alkohol- tobak- och droger gör det också i mindre utsträckning än andra.

Region Gävleborg har sammanställt en film som presenterar länets resultat. Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ni titta på den. Ovanåkers kommun sticker ut i positiv bemärkelse på några punkter:

  • Den kommun med minsta andelen elever som använt narkotika någon gång (6,2 %).
  • Lägst andel som brukar skolka en gång per termin eller mer bland alla kommuner. (23 %)
  • 90 % av alla elever trivs bra i skolan.
  • Den kommun där flest uppger att de fått andt-undervisning under året som gått. (67%)

Undersökningen om gymnasielevers alkohol- tobak- och drogvanor har genomförts av CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) Syftet med CAN-undersökningen är att följa ungas erfarenheter av alkohol-, tobak- och droger över tid och resultat ska kunna användas som underlag för planering av det förebyggande hälsoarbetet.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn

Tfn. växel 0271-570 00
www.ovanaker.selänk till annan webbplats

Ovanåkers kommun logotyp svart och vit