Ungdomsdialogen i Ovanåkers kommun där ungdomar får vara med och påverka

Ungdomsdialogen

Ungdomar ska kunna vara med och påverka det som händer eller inte händer i Ovanåkers kommun. Genom att ha en Ungdomsdialog varje blir detta verklighet och inflytande på riktigt. De som har varit med i en Ungdomsdialog ska kunna säga, ”så här blev det”.

Under året jobbar vi med det man har kommit fram till i Ungdomsdialogen och elevråden får information om vad som sker. Via klassråden kan man också ge tips om vad man tycker att vi ska prata om på nästa års Ungdomsdialog.

Utvärdering Ungdomsdialogen 2017

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn

Tfn. växel 0271-570 00
www.ovanaker.selänk till annan webbplats

Ovanåkers kommun logotyp svart och vit