Publicerad
11
maj
2016

Ungdomsdialogen 2016

Måndagen den 9 maj genomfördes den sjätte Ungdomsdialogen i Ovanåkers kommun. Samtalsämnen under dagen var "Trivsel ordning och webben", "Matsvinn" och "Hur lyckas vi med integration i skolan?"

Trivsel, ordning och webben

Axel, Axel och Emil pratar om sina online-vanor på Ungdomsdialogen i Ovanåkers kommun

Axel, Axel och Emil

Emil, Axel och Axel intervjuades om hur de använder Internet i olika former. Därefter kom vi in på utsatthet på sociala medier och de ungdomar som deltog i dialogen tyckte att ämnet bör lyftas mer i skolan och att det är bra att det tas upp under exempelvis tjej/kill-grupper. De skulle också uppskatta om det samtalades om vad som är lagligt och inte och vad som kan hända när någon kränker en annan på sociala medier.

Av allt som kom fram under gruppdiskussionerna kommer vi att jobba med detta under det kommande året.

  • Hitta former för hur elever kan stötta varandra i att säga ifrån när det handlar om kränkningar på nätet. Förslag var att arbeta i mindre grupper på skolan för att diskutera vad som är okej och inte när det handlar om att skriva kommentarer på nätet osv.
  • Vuxna förebilder – att det finns vuxna förebilder i skolan men även utanför skolan som använder sig av sociala medier på ett sunt och bra sätt. Förslag är att skolan blir tydligare med sin mobilpolicy samt att kommunen informerar mer om användning och regler inom kommunen vad gäller webben och sociala medier.
  • Bekanta vikarier – eleverna skulle uppskatta om vikarier är någon som känner till skolan och eleverna för att skapa bättre arbetsro samt att vikarien föregår med gott exempel och inte använder sin mobil under lektionstid.
Gruppdiskussion på Ungdomsdialogen i Ovanåkers kommun

Gruppdiskussion mellan skolungdomar, politiker och tjänstemän från Ovanåkers kommun.

Hur lyckas vi med integrationen på skolan?

Fyra nyanlända elever intervjuades därefter om deras första tid i Sverige och hur de upplevt första dagarna i skolan. Det som i huvudsak framkom var att svårigheter med språket samt att det var svårt att få kompisar, speciellt utanför skolan. Idag befinner sig de flesta nyanlända ungdomarna inom fotbollsföreningar, ungdomsgården Kåken i Alfta eller på gymmet. Där vistas till stor del enbart nyanlända och då finns det inga svenska ungdomar att integrera med. Det vi kommer att arbeta vidare med under året blir,

  • Jobba för att motverka segregering fritid/skola. Inom detta område pratade vi om att vuxna på skolan kan stötta aktivt med att skapa möten mellan nyanlända och andra elever.
  • Vuxna förebilder – bättre på att mötas. Uppfattningen är att vuxna tycker att ungdomar ska integrera och umgås med alla på skolan, men att vuxna själva inte alltid föregår med gott exempel. Under året försöker vi inspirera även föräldrar att exempelvis bjuda hem någon nyanländ familj.
  • Det finns önskemål om fler mötesplatser både i skolan och på fritiden. Vi tror att vi kan bli bättre på detta redan i sommar.

Läs mer om Ungdomsdialogen.

Gruppdiskussion på Ungdomsdialogen i Ovanåkers kommun

Fler mötesplatser var ett önskemål som diskuterades.

Ungdomsdialogen i Ovanåkers kommun

Många vill gärna se vad som serveras i matsalen på TV-skärmarna i kapprummen.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn

Tfn. växel 0271-570 00
www.ovanaker.selänk till annan webbplats

Ovanåkers kommun logotyp svart och vit